DISCURSUL ÎPS POLICARP, MITROPOLITUL ORTODOX DE SPANIA ŞI PORTUGALIA, LA ÎNTRONIZĂREA PREA SFINŢITULUI TIMOTEI

Prea Sfinţite Frate Întru Hristos, Părinte Timotei, Hristos a Înviat!

Astăzi este o zi de Rusalii (o zi a Pogorârii Duhului Sfânt) pentru Biserica Ortodoxă, universală şi locală din Peninsula Iberică, deoarece, fiecare hirotonire de episcop, după tradiţia liturgică ortodoxă , este o zi a Pogorârii Duhului Sfânt.

Bucuria şi emoţia generate de această hirotonire episcopală este cu atât mai mare cu cât ea are loc în Duminica Femeii Samarinence. Hristos în discuţia sa cu Femeia Samarineancă vorbeşte de apa vieţii veşnice pe care El o deţine. Izvorul acestei ape este Biserica şi datoria noastră ca preoţi este aceea de a da poporului această apă: apa izbăvirii, care aşa cum spune un Părinte al Bisericii, Sfântul Ciprian din Cartagina, „în afara Bisericii nu există izbăvire”. Sfântul Ioan Crisostom, Arhiepiscopul Constantinopolului, spune că Biserica este un mare spital şi diferenţa faţă de celelalte spitale este aceea că cine intră în Spitalul Bisericii se vindecă, pentru că Hristos-Medicul le dă apa vieţii veşnice.

Această taină a vieţii veşnice am trăit-o astăzi, în hirotonirea Sfinţiei Tale ca şi episcop în timpul Sfintei Liturghii din Duminica Femeii Samarinence.

Pentru mine este o coincidenţă fericită, Prea Sfinţite Frate, deoarece şi eu am fost hirotonit în Duminica Femeii Samarinence în Constantinopol. Eu la Constantinopol, tu în Alcalá de Henares, aceeaşi taină indiferent de loc, cum spune Hristos în Evanghelia de astăzi.

Prezenţa mea la acest act foarte important pentru toată Biserica Ortodoxă din Peninsula Iberică şi Insulele sale are două semnificaţii: prima, aceea de a transmite, ţie şi întregului cler ortodox român un frăţesc salut, şi o felicitare cordială Bisericii Mame a poporului român, din partea Patriarhatului Ecumenic de Constantinopol, din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Ecumenic Bartolomeu I, dar şi din partea mea, a clerului şi poporului din Sfânta Mitropolie Ortodoxă a Spaniei şi Portugaliei. Acestea , alăturându-se celor din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif, Frate drag, pe care-l cunosc din timpul serviciului meu pastoral din Italia, şi a tuturor fraţilor din episcopat, prezenţi aici. Te asigur de apropierea mea şi colaborarea mea frăţească pentru binele întregii Biserici Ortodoxe din Peninsula Iberică şi a tuturor credincioşilor ortodocşi din această Peninsulă, indiferent de originea lor etnică.

A doua semnificaţie este aceea de a dovedi, „ alor noştri şi a celorlalţi”, că Ortodoxia este una, deoarece Hristos este unul, este izvorul, este apa vieţii veşnice. Nu există un izvor grec şi altul român; unul rus şi altul sârb; unul ucranian şi altul bulgar;unul european şi altul african; unul american sau altul asiatic. Există un singur izvor şi o singură apă veşnică. Acest lucru este valabil, mai ales pentru acea parte a Bisericii Ortodoxe, care se află în afara teritoriilor ecleziastice tradiţionale, în cazul nostru, în Spania şi Portugalia, unde există o mare prezenţă ortodoxă şi credincioşii noştri lucrează dur pentru prosperitatea acestor două nobile şi culte ţări.

Prea Sfinţite Frate, avem o mare şi specială datorie în această lume occidentală, cuprinsă, mai mult decât în Orient, de marea boală a indiferenţei şi lipsei vieţii spirituale. Biserica lui Hristos este izvorul şi împreună cu fraţii noştri creştini din Occident, catolici şi protestanţi, să scoatem pentru întreaga lume apa izbăvirii din izvorul divin.

Fiţi binevenit, Prea Sfinţite Frate, de cealaltă parte a Pirineilor. Îţi doresc o pastoraţie binecuvântată, rodnică şi o viaţă plină de sănătate, prosperitate spirituală şi luminată de Lumina nestinsă a Învingătorului morţii, Iisus Hristos cu slavă înviat, întru slava întregii Biserici Ortodoxe, din care, începând de astăzi faci parte ca Episcop şi Păstor.

Din partea Bisericii noastre Mame comune, din partea Patriarhatului Ecumenic de Constantinopol, primeşte acest encolpion, simbol al marii inimi pe care trebuie să o aibă întotdeauna Păstorul.

Hristos a Înviat!

La mulţi ani!   

(Alcalá de Henares, Duminica Femeii Samarinence, 25.05.2008)

Donati
 EUR

magazin virtual

Caută în site

Sfinţii zilei

Anunțuri