Pastorala Preasfințitului Părinte Timotei la Învierea Domnului 2014 (2)

† TIMOTEI

Prin harul lui Dumnezeu, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2014

Hristos este pâinea care satură!

 

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei

Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

 

Căci Pâinea Lui Dumnezeu este cea

Care Se coboară din cer şi Care dă viaţă lumii (...)

Eu sunt Pâinea vieţii, cel ce vine la Mine nu va flămânzi

şi cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată (...)

cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine”.

(Ioan 6, 33; 35; 57)

Citește mai departe:Pastorala Preasfințitului Părinte Timotei la Învierea Domnului 2014 (2)

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2011

† TIMOTEI

Prin harul lui Dumnezeu,
Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2011

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din
Episcopia Spaniei şi Portugaliei
Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru,
iar de la noi părinteşti binecuvântări!

„Adevărat, adevărat zic ţie:  De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă Împărăţia lui Dumenezeu”  (Din convorbirea lui Iisus cu Nicodim - Ioan 3, 3).

Citește mai departe:Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2011

Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2011

† TIMOTEI

Prin harul lui Dumnezeu, Episcop al Spaniei şi Portugaliei

Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2011
Hristos – ascultător până la moarte

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei
Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Hristos „S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui Nume care este mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl” (Filipeni 2, 8-11).

Preacucernice Părinte, Iubiţi credincioşi,
Hristos a Înviat!

Mi-am început cuvântul pastoral cu acestă învăţătură a Sf. Apostol Pavel, adresată odinioară credincioşilor din Filipi, care este în același timp o mărturisire de credinţă a apostolului cât şi un îndemn mântuitor adresat celor de atunci dar și nouă celor de acum. Aflăm chiar de la început că Hristos, “Care Dumnezeu fiind în chip”, (Filipeni 2, 6) s-a făcut ascultător până la moarte față de Dumnezeu Tatăl şi încă moarte pe cruce.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Fiul Tatălui, Fiu vrednic să poarte acest Nume, ascultător şi împlinitor desăvârşit al voii Tatălui, „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” ( Ioan 1, 29). Această ascultare a Fiului faţă de Tatăl, ni se dă nouă ca exemplu în permanenţă, ca unora care suntem și noi fi ai lui Dumnezeu pentru că am primit prin botez “darul înfierii, prin care strigăm: Ava! Părinte!” (Romani 8, 15). Ne-am botezat în Hristos deci se cuvine nouă să fim următori ai lui Hristos întru toate, pătimind împreună cu El, ca unii care suntem și împreună moștenitori cu Hristos, pentru ca împreună cu El să ne și preamărim. Dar toate acestea le trăim și le simțim doar ascultând de Dumnezeu și plinid Cuvântul Lui. Ascultând de Dumnezeu rămânem în comuniune de dragoste cu Dumnezeu, rămânem fii ai lui Dumnezeu.

Citește mai departe:Cuvânt pastoral la Învierea Domnului 2011

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2010

† TIMOTEI

Prin harul lui Dumnezeu, Episcop al Spaniei şi Portugaliei

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2010

Către tot clerul şi poporul dreptslăvitor din Episcopia Spaniei şi Portugaliei
Har, milă şi pace de la Hristos Domnul nostru, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

„O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iesei şi un Lăstar din rădăcinile lui va da.
Şi se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înţelepciunii şi al înţelegerii,  duhul sfatului şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al bunei-credinţe” (Isaia 11, 1-2).

Preacucernice Părinte,

Iubiţi credincioşi,

Mesia a fost aşteptat cu nerăbdare de poporul ales al lui Dumnezeu, iar venirea Lui în lume a fost, cu mult timp înainte, prevestită de proorocii Vechiului Testament. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume la „plinirea vremii” (Galateni 4, 4) şi nu întâmplător a primit a Se întrupa şi a Se naşte din pururea Fecioara Maria, care era din neamul lui David şi din „rădăcina lui Iesei”. Proorocii I-au descris chipul şi lucrarea, inspirând în numele Lui nădejde de mântuire pentru Israel şi pentru toate neamurile păgâne.

Dumnezeu nu a ales calea cea mai uşoară pentru venirea Fiului Său în lume. Fiul S-a smerit pe Sine, a renunţat la slava Sa, a venit la ai Lui iar ai Lui nu L-au cunoscut şi drept urmare nu s-a găsit pentru El niciun aşternut, născându-Se aşadar într-o peşteră de dobitoace. Primii care au aflat de naşterea Lui au fost păstorii, oameni simpli şi săraci. În acest fel S-a arătat şi S-a născut nouă Păstorul Cel smerit, Hristos Domnul, Care Se va pune în slujba oilor Sale cele cuvântătoare, pe care le va paşte şi le va povăţui, ne spune proorocul David, „pe cărările dreptăţii, pentru numele Lui” (Psalmul 22, 3), „ascultător făcându-Se până la moarte şi încă moarte pe cruce” (Filipeni 2, 8), pentru ca ele „să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (1 Timotei 2, 4).

Citește mai departe:Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului 2010

Donati
 EUR

magazin virtual

Caută în site

Sfinţii zilei

Anunțuri